Side for Fred-Olav sin undervisning på Gand Videregående

Skoleåret 23/24Håndbok til bruk i timene
3AUA 22-23
3AUA 21-22Mesteparten av stoffet på denne siden er hentet fra Socratic Instrumentation (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/) siden til Tony R. Kuphaldt.

Fremdriftsplan Fred-Olav sine timer ved Gand VGS

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
2

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Høringer

3AUA 5-6 time


Høringer

3AUA 1-6 time


Heldagsprøve
1

1. nyttårsdag


Avtalt ta igjen
planleggingsdag

3AUA 5-6 time


3AUA 1-6 time


52

Juleferie

51

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


3AUA 3-4 time


Siste skoledag avslutning starter i 3. time

Juleferie

Juleferie

50

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Høringer

3AUA 5-6 time


Høringer

3AUA 1-6 time


Heldagsprøve
49

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Ferdigstilling av prosjekt
Restteori

3AUA 5-6 time


Ferdigstilling av prosjekt
Restteori

3AUA 1-6 time


Ferdigstilling av prosjekt
Restteori
48

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


PLS: Foroverkoblet regulator

3AUA 5-6 time


Kommunikasjon

3AUA 1-6 time


Flow del IV - Strømningsvakter ++ div (s349-357)
47

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


PLS: Kaskadekoblet regulator

3AUA 5-6 time


Flow del III - Andre typer strømnimngsmålere (s334-349)
 • Presentasjon Flow III
 • Flow III
 • 3AUA 1-6 time


  46

  Utplassering

  45

  Utplassering

  44

  1TID 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  Flow Del I - Grunnleggende fysikk (s316-325)
 • Strømingsmåling
 • Flowoppgaver I
 • 3AUA 5-6 time


  PLS: HMI til regulator

  3AUA 1-6 time


  Flow del II - Strømningsmålere basert på differansetrykk (s325-335)
 • Strømingsmåling
 • Flowoppgaver II
 • 43

  1TIb 4-8 time


  3AUA 1-5 time


  Gjennomgang prøve og prosjekt

  3AUA 5-6 time


  Gjennomgår resten av prøven og prosjekt

  3AUA 1-6 time


  PLS: PID regulator og PFC200 package
  Prosjekt
 • Wago devices and libraries til FW23
 • 42

  1TIc 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  Gjennomgang PLS program Gandsfjorden Gondol

  Gjennomgang målinger på Gandsfjorden Gondol
  Start Gand Reguleringsstasjon.
  Beskrivelse av stasjonen og hvordan den skal bygges.
  Vi setter opp felles Fremdriftsplan
  Oppgavebeskrivelse
  Stasjon 3D modell
  Ventilholder
  Tankholder
  Tanklokk

  3AUA 5-6 time


  Bedriftsbesøk Kverneland

  3AUA 1-6 time


  Start bygging av rammerverk til Gand Reguleringsstasjon
  41

  Høstferie

  40

  1TID 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  Høringer Gandsfjorden Gondol Oppmøte tider

  3AUA 1-6 time


  Høringer Gandsfjorden Gondol
  Høringer Gandsfjorden Gondol

  3AUA 1-6 time


  Prøve Gandsfjorden Gondol
  Læringsmål
  Tidligere prøve 01
  Tidligere prøve 03
  Tidligere prøve 04
  Tidligere prøve 05
  Tidligere prøve 06
  39

  1TID 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  Prosjekt: sjekk av gruppers oppkobling

  3AUA 5-6 time


  3AUA 1-6 time


  Frist for Ferdigstilling av Gandsfjorden Gondol prosjekt og levering av dokumentasjon
  Innhold i dokumentasjon
  38

  1TID 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  Prosjekt uke:

  3AUA 5-6 time


  Prosjekt uke:

  3AUA 1-6 time


  Prosjekt uke:
  37

  1TID 3-7 time


  3AUA 1-5 time


  IP adresse og subnetmaske
  Jobber med PLS programmering
  Jobber med Prosjekt

  3AUA 5-6 time


  HMI - Visning av prosessverdier som tekst og bar.
  HMI - Bryter
  Prosjekt
  Valg av russestyre DBS kl 11.20

  3AUA 1-6 time


  Jobber med PLS programmering
  Jobber med Prosjekt
  36

  1TID 3-7 time


  Verktøykassen

  3AUA 1-5 time


  PLS og Datakommunikasjons for Gandsfjorden Gondol
  IP adresse og subnetmaske
  Gand Codesys funksjonsbibliotek

  3AUA 5-6 time


  Besøk fra Equinor

  3AUA 1-6 time


  Planlegging av arbeidsoppdrag

  PLS programmering
  Oppgavesett PLS kombinatorisk programmering

  Gjennomgang sikkerhetsrele
  Datablad sikkerhetsrele
  Datablad sikkerhetsrele
  Siemens kretseksempler
  35

  1TID 3-7 time


  Verktøykassen

  3AUA 1-5 time


  Start læringsoppdrag Gandsfjorden Gondol
  Gjennomgang og bygging av Gandsfjorden Gondol RIO
  Kap 13 Person og maskinsikkerhet
  Oppdragsbeskrivelse
  Mal for dokumentasjon av arbeidsoppdrag
  Vurderingsskjema
  Person og maskinsikkerhet
  Presentasjon person og maskinsikkerhet
  Oppgaver person og maskinsikkerhet

  3AUA 5-6 time


  3AUA 1-6 time


  Codesys nedlastning
  34

  1TID 3-7 time


  Verktøykassen

  3AUA 1-5 time


  Grunnkunnskaper
  Tegning i PC|Schematic