Side for Fred-Olav sin undervisning på Gand Videregående

Skoleåret 23/24Håndbok til bruk i timene
3AUA 22-23
3AUA 21-22
Mesteparten av stoffet på denne siden er hentet fra Socratic Instrumentation (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/) siden til Tony R. Kuphaldt.

Fremdriftsplan Fred-Olav sine timer ved Gand VGS

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
50

Høringer Gand Reguleringsstasjon

45

Utplassering

46

Utplassering

42

Start Gand Reguleringsstasjon

41

Høstferie

40

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Høringer Gandsfjorden Gondol

3AUA 1-6 time


Høringer Gandsfjorden Gondol
Høringer Gandsfjorden Gondol

3AUA 1-6 time


Prøve Gandsfjorden Gondol
Læringsmål
Tidligere prøve 01
Tidligere prøve 03
Tidligere prøve 04
Tidligere prøve 05
39

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Prosjekt: sjekk av gruppers oppkobling

3AUA 5-6 time


3AUA 1-6 time


Frist for Ferdigstilling av Gandsfjorden Gondol prosjekt og levering av dokumentasjon
38

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


Prosjekt uke:

3AUA 5-6 time


Prosjekt uke:

3AUA 1-6 time


Prosjekt uke:
37

1TID 3-7 time


3AUA 1-5 time


IP adresse og subnetmaske
Jobber med PLS programmering
Jobber med Prosjekt

3AUA 5-6 time


HMI - Visning av prosessverdier som tekst og bar.
HMI - Bryter
Prosjekt
Valg av russestyre DBS kl 11.20

3AUA 1-6 time


Jobber med PLS programmering
Jobber med Prosjekt
36

1TID 3-7 time


Verktøykassen

3AUA 1-5 time


PLS og Datakommunikasjons for Gandsfjorden Gondol
IP adresse og subnetmaske
Gand Codesys funksjonsbibliotek

3AUA 5-6 time


Besøk fra Equinor

3AUA 1-6 time


Planlegging av arbeidsoppdrag

PLS programmering
Oppgavesett PLS kombinatorisk programmering

Gjennomgang sikkerhetsrele
Datablad sikkerhetsrele
Datablad sikkerhetsrele
Siemens kretseksempler
35

1TID 3-7 time


Verktøykassen

3AUA 1-5 time


Start læringsoppdrag Gandsfjorden Gondol
Gjennomgang og bygging av Gandsfjorden Gondol RIO
Kap 13 Person og maskinsikkerhet
Oppdragsbeskrivelse
Mal for dokumentasjon av arbeidsoppdrag
Vurderingsskjema
Person og maskinsikkerhet
Presentasjon person og maskinsikkerhet
Oppgaver person og maskinsikkerhet

3AUA 5-6 time


3AUA 1-6 time


Codesys nedlastning
34

1TID 3-7 time


Verktøykassen

3AUA 1-5 time


Grunnkunnskaper
Tegning i PC|Schematic

3AUA 5-6 time


Aktivitetsdag oppmøte 10:25

3AUA 1-6 time


Prøve grunnkunnskaper
Ferdigstilling av PC|Schematic tegninger
33 Første dag fremmøte kl.08:40
Elise Ottesens plass

3AUA 1-6 timeGrunnkunnskaper
Oppgavesett
PC|Schematic installasjon og kom i gang
Tutorial PLS
Mal for kjretsskjema