AFGV Automatiseringssystmer For Gand Videregående

Skoleåret 21/22


Mesteparten av teorien vi bruker kan du finne i dette dokumentet. Det inneholder nesten hele Lessons In Industrial Instrumentation boken, der deler av den er oversatt til norsk.

Vi har også en håndbok der informasjon for 3AUA er samlet.(Denne er foreløpig under oppbyggning og inneholder den del som ikke er sorter og kategorisertDette er en hjelpe side for 3AUA ved Gand VGS. Mesteparten av stoffet på denne siden er hentet fra Socratic Instrumentation (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/) siden til Tony R. Kuphaldt.

Fremdriftsplan 3AUA - 21/22

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
6 Start med nye grupper i praksis 2t Teori Reguleringsteknikk
Presentasjon
Oppgavesett
2t Teori Prosessegenskaper og PID tunig
Presentasjon
Oppgavesett
2t Teori: Tegning av P & ID i PC|Schematic
7 2t Teori Reguleringsmetoder
Presentasjon
Oppgavesett
2t Reguleringsmetoder
Oppgaveløsing
2t Teori
PID i Codesys
Planleggingsdag
8 2t Teori
PID i Codesys
Repitisjon Repitisjon Prøve
Emne: Reguleringsteknikk
+ viktige prinsipper fra alle tidligere emner
9

Vinterferie

10 Måling av trykk
Presentasjon
Oppgavesett
Konteprøve Måling av trykk Måling av trykk gjennomgang av oppgaver
11 Måling av temperatur
Presentasjon
Oppgavesett
Måling av temperatur
God katalog
Måling av temperatur Gjenomgang prøve reguleringsteknikk
12 Solidaritetsdag Måling av nivå
Presentasjon
Oppgavesett
Måling av nivå
13 Måling av nivå/høring reguleringstasjoner Måling av nivå/høring reguleringstasjoner Måling av strømning
Presentasjon
Oppgavesett
Måling av strømning
14 Måling av strømning Måling av strømning Oppsummering måleteknikk
Manual til forberedelse
Prøve måleteknikk
Trykk, temperatur, nivå og strømning

Mål som eleven prøves i på prøven:
 • Kjenne til, forklare og regne på grunnleggende fysikk for målemetodene.
 • Kunne forklare virkemåten til måleprisnippene og ferdige målesystemer.
 • Kunne kalibrere instrumentene
 • Kunne planlegge og beskrive montering og dokumentasjon av et målesystem.
 • Kunne grunnleggende prinsipper fra tidligere emner.
15

Påskeferie

16 Reguleringsventiler
Presentasjon
Oppgavesett
Reguleringsventiler Friluftsdag Reguleringsventiler
17

Start løsing av eksamensoppgaver


Forberedelse eksamen vår 2020
Dere må være innlogget på onedrive for å laste ned filen.
18

Minifagprøve


Aktuelle stasjoner til minifagprøve er:
 • Stasjon03 - Regulerignsteknikk
 • Stasjon04 - Reguleringsteknikk
 • Stasjon05 - Regulinergsteknikk
 • Stasjon06 - Robot
 • Stasjon09 - Nivåmåling
 • Stasjon10 - Trykkmåling
 • Stasjon11 - Temperaturmåling
 • Stasjon14 - Kommunikasjonsnett
 • Stasjon15 - Digitale målesystemer
 • Stasjon16 - Sikkerhetsrelaterte deler av styresystemer
19

Minifagprøve

Fridag
20 Fridag 17. Mai Forberedelse eksamen Forberedelse eksamen Eksamen
21

Minifagprøve

Kristi himmelfartsdag

Minifagprøve

22

Minifagprøve
Innlevering av dokumentasjon Fredag kl 23.59

23

Minifagprøve - høringer

24 Opplegg fra ledelsen Siste frist for føring av karakter Rydding og klargjøring av klasserom Siste Skoledag