Side for Fred-Olav sin undervisning på Gand Videregående

Skoleåret 22/23Håndbok til bruk i timene


Mesteparten av stoffet på denne siden er hentet fra Socratic Instrumentation (https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/) siden til Tony R. Kuphaldt.

Fremdriftsplan Fred-Olav sine timer ved Gand VGS

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
24

1TID Rydding


3AUA Rydding


3AUA Rydding


3AUA Rydding


Siste skoledag

23

1TID


Høringer

3AUA


Lesedag

3AUA


Høringer

3AUA


Reservedag for høriner
Ev. rydding

Karakterfrist

22

2. Pinsedag


3AUA


Prosjekt

3AUA


Prosjekt

3AUA


Prosjekt
21

1TID


Høringer

3AUA


3AUA

Forbredelse Ekseman

3AUA

Forbredelse Ekseman

3AUA

Eksamen
20

1TID


Prøve i kjemiteknikk, hydrulikk og kombiemne av cnc, robot og auto
Mål:
- kjenne til bruksområder for hydrauliske kretser
- kjenne til hvordan et hydraulisk aggregat fungerer
- kunne tenge koblingsskjema for enkle hydrauliske anlegg
- kjenne til farer ved bruk av hydraulikk
- kjenne til navn på komponentene i et enkelt hydraulikkanlegg
- ha kunnskap om hydrauliske slanger, pumper og styringsenheter og arbeidsenheter
- forstå hva aggregattilstander er
- kjenne til faseoverganger
- kjenne til prosessutstyr for pamping og kompresjon
- kjenne til strømning i rør
- vite hva automatisering er - kunne lese et enkelt sekvensielt funksjons diagram - kunne lese enkle styrestrømsskjema for automatiserte anlegg

3AUA Eksamensforbredelser


17. Mai


Kristihimmelfartsdag


19

1TID


Teori - automatisering Presentasjon Styringsteknikk I Pneumatikk og Automatisering

3AUA Eksamensforbredelser


3AUA Eksamensforbredelser


3AUA Eksamensforbredelser


18

1. Mai


3AUA Eksamensforbredelser


3AUA Eksamensforbredelser


3AUA Eksamensforbredelser


17

1TID


Teori - Hydraulikk
s129-163 Presentasjon Hydraulikk
Oppgaver Hydraulikk

3AUA


3AUA


3AUA


Ferdigstiling prosjekt
Innlevering av dokumentasjon
16

1TID


Teori - Hydraulikk
s129-163
Presentasjon Hydraulikk
Oppgaver Hydraulikk

3AUA


1-2t Prosjekt
3-4t PLS programmering aut/man

3AUA


5-6t Grunnleggende robotprogrammering
Oppgaver Grunnleggende robotprogrammering

3AUA


1-8 Prosjekt
15

2. Påskedag

3AUA


1-2t Sekvensoppgaver
3-4t Prosjekt

3AUA


1-4t bedriftsbesøk Tine Sentrallager
5-6t Prosjekt

3AUA

1t Lekse: Oppgave5 sekvensoppgaver
2-3t 2-3t Installasjon av Robotstudio
4-8 Prosjekt
14

Påskeferie

13

2AUA Vikar

1-3t PID blokk i codesys

1TID


4 time: Oppgaver kjemiteknikk

5-8 time:Praksis

3AUA

kl.10:00 presentasjon OneCo

3AUA


1-2t: Teori
Person og maskinsikkerhet Presentasjon person og maskinsikkerhet
Oppgaver person og maskinsikkerhet

3AUA


5-6 time

3AUA


1-2t: Teori
12

1TID


4-5 time: Teori kjemiteknikk
Side: 264-281 i boken
Presentasjon Del 3 Kjemiteknikk

6-8 time:Praksis

3AUA


1-2t: SFC programmering jobber med oppgaver

3-4t: Vi rydder klasserom, om vi blir ferdig fortsetter vi på prosjekt

3AUA


5-6 time
Prosjekt

3AUA


11

1TID


4-5 time: Teori kjemiteknikk
Side: 264-281 i boken
Presentasjon Del 3 Kjemiteknikk

6-8 time:Praksis

3AUA


1t: Teori
gjennomgang oppgaver turtall og posisjon
2-4t: Praksis
Arbeidsoppdrag fabrikkautomasjon

3AUA


5-6 time
Oppstart Sekvensprogrammering: Simumatik3d programmvare for simulering av automasjonsanlegg
Modell til bruke i sekvensundervisning
Oppgaver til simumatik3d

3AUA


1-2t: Programmering SFC
10

1TID


4-5 time: Gjennomgang prøve

6-8 time:Praksis

3AUA


1-2t: Teori
Måling av turtall og posisjon Presentasjon Turtall og posisjon
Oppgaver Turtall og posisjon

3-4t: Praksis
Arbeidsoppdrag fabrikkautomasjon

3AUA


5-6 time
Teori/praksis etter behov

3AUA


1-2t: Teori
Person og maskinsikkerhet
9

Vinterferie

8

3AUA


1-5 time

1TID


1-2 time: Prøve

3-8 time: besøk Bryne VGS

3AUA


5-6 time: Presentasjon av valgte oppgaver

3AUA


1-4 time: Start læringsoppdrag fabrikkautomasjon
5-8 time: Bedriftsbesøk Kverneland plogfabrikken
7

1TID


4-5 time: Teori - Del 3
Instrumentering
Oppgaver instrumentering

6-8 time:Praksis

3AUA


1-7 time
Høringer

3AUA


5-6 time
Planleggingsdag

3AUA


1-5 time
Høringer
6

1TID


4-5 time: Teori - Del 3
Reguleirngsteknikk
Oppgaver regululeringsteknikk

6-8 time:Praksis

Ferdigstilling læringsoppdrag Gand Resuleringsstajson

5

1TID

Presentasjon Del 3 Prosesskjemi

4-5 time: Teori - Del 3
Prosessforståelse
Oppgaver prosessforståelse

6-8 time:Praksis

Ferdigstilling læringsoppdrag Gand Resuleringsstajson

4

1TID

4-8 time
Presentasjon: Elektriske motorer

3AUA Utplassering

3

1TID

4-8 time
Presentasjon: Elektriske motorstyringer

3AUA Utplassering

2

1TID

4-8 time

3AUA

1-7 time

3AUA

1-6 time
Høringer Gand Reguleringsstasjon

3AUA

1-5 time
1. Termin ferdig
Karakteres føres etter denne dato
1

1TID

4-8 time
Første skoledag etter nyttår

3AUA

1-7 time
Praksis

3AUA

5-6 time
Praksis

3AUA

1-5 time
Praksis
Frist for levering av dokumentasjon av Gand Reguleringsstasjon
Fredag morgen kl:0805
51

1TID

4: FSE Kurs
5-8: Praksis

3AUA Prøve

Datakommunikasjon
Mål
Skal:
- Kunne bruke grunnleggende begreper innen datakommunikasjon
- kunne ulike nettverkstopologier
- kunne ulike enheter som brukes i datanettverk
- kunne koble TP-kabler og kjenne til ulike kategorier
- kunne sette rett subnetmaske på ulike nettverk
- kunne sette i gang tiltak for å øke datasikkerheten i automatiserte anlegg
- kunne kommuniksere med SMARTE instrumenter
- kjenne til protokoller som brukes i boligautomasjon
- kjenne til protokoller som brukes i industriautomasjon
- kjenne til ulike kabler som brukes i datakommunikasjon
50 4-8:
Gjennomgang prøve
Start FSE kurs

Repitisjon til prøve
PLS programmering: Kaskade
Repitisjon til prøve
PLS programmering: Kaskade
Repitisjon til prøve
PLS programmering:Foroverkoblet
49 Funksjonssikre maskinger: webinar med NEK
Foredrag 1
Foredrag 2
Foredrag 3
Foredrag 4
Siste del av foredrag om datakommunikasjon
IP adresse og subnetmaske
Navigering i HMI
High Performance HMI Principles and Best Prectices
48 PFC 200 Package for codesys
Fris for innlevering av planlegging av Gand Regulineringsstasjon
47 PFC 200 Package for codesys
46

Utplassering

45

Utplassering

44 Start Datakommunikasjon kap
Presentasjon datakommunikasjon
PFC 200 Package for codesys
43

Prøve

PLS programmering
Mål
Skal kunne:

- Bruke kombinatorisk programmering (ladder) til å gjøre endringer i Gandsfjorden Gondol Program


Høring Gandsfjorden Gondol

42 Repitisjon til prøve Repitisjon til prøve

Prøve

Kapittel 2 og 4 i Aut1 boken
Mål
Skal kunne:

- fagbegreper innen diskontinuerlige givere
- virkemåten til diskontinuerlige givere
- Bruken av diskontinuerlige givere
- Skal kunne planlegge et arbeidsoppdrag som innebefatter diskontinuerlige givere og/eller PLS. (feilsøking, montering)
- Blokkskjematisk oppbyggning av en PLS - Virkemåten og bruk av DI, AI, DO og AO til PLS.

41

Høstferie

40 1-7:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 5-6:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 1-5:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol
Siste frist for å gjøre praksis ferdig
Frist for innlevering av dokumentasjon 09.10.2022
Leveres på mail til lærer med emne:Arbeidsoppdrag1
39 1-4:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 5-6:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 1-8:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol
38 1-4:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 5-6:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol 1-8:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol
37 Leselekse: AUT1 s109-118
1:Jobbe med oppgaver
2-4:Arbeidsoppdrag Gandsfjorden Gondol
36 1-4:Tilkobling av Gand RIO Trainer
5-6:Leselekse aut1 side 72-81
1-2:Start læringsoppdrag
1-2:Gjennomgang sikkerhetsrele
Oppdragsbeskrivelse
Vurderingsskjema
Datablad sikkerhetsrele
Datablad sikkerhetsrele
Siemens kretseksempler
Frist for å velge tillitsmann og HMS ansvarlig
35 1-2: Avslutter elektroteknikk 1-2:Endebrytere og sensorer
1-2:Oppgaver under hjemmearbeid i onenote
3-4:Installasjon av Codesys
Installasjonsfil
5-6:Endebrytere og sensorer
5-6:Leselekse Aut1 side 61-72
Package for Raspberry pi i codesys
34 1-2:Grunnleggende elektroteknikk
PC|Schematic installasjon og kom i gang
Tutorial PLS
Mal for kjretsskjema
1-2:Grunnleggende elektroteknikk
3-4:Grunnleggende elektroteknikk
Første dag fremmøte kl.08:40
Elise Ottesens plass

Grunnleggende elektroteknikk
33 Første dag fremmøte kl.08:40
Elise Ottesens plass

Grunnleggende elektroteknikk
Oppgavesett