Mål for høstprøve i 3AUA

Skoleåret 23/24Mål for opplæringen er at eleven skal:

 • kunne forklare hvilke lover som er aktuelle for en automatikker
 • kjenne til farer ved utførelse av arbeidsoppdrag
 • Kjenne til regelverk for arbeid på maskiner
 • Kjenne til vanlige farer på maskiner
 • Kunne tegne hoved å styrestrømskretser i PC|Schematic
 • Kunne beskrive oppbyggning og virkemåte til en PLS
 • Kunne koble enheter til DI, DO, AI og AO på en PLS
 • Kunne Koble en PLS til en Modbus TCP enhet
 • Kjenne til ulike datatyper som brukes i PLS programmering
 • Kjenne til vanlige måter en PLS kommuniserer på
 • Kunne sette opp en nettverksenhet med IP-adresse og subnettmaske
 • Kunne programmere kombinatoriske styringer i Codesys
 • Kunne lage HMI til PLS programmer og bruke 3AUA standart for HMI
 • kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere et arbeidsoppdrag

 • Typiske oppgaver du kan forvente på prøven

 • Vanlige teorispørsmål om lover og forskrifter
 • Tegnign og forklaring av virkemåte til komponenter
 • Lesing av dokumentasjon fra automasjonskomponenter og tegning av koblingsskjema til PLS for disse
 • programmering av en kombinatorisk styring med tilhørende HMI
 • Plannlegging, beskrivelse av og dokumentasjon av et arbeidsoppdrag