Innlevering av dokumentasjon ved arbeidsoppdrag


Når et arbeidsoppdrag er ferdig skal gruppen levere felle dokumentasjon for gruppen på anlegget og en egen personlig dokumentasjon


Gruppen sin dokumentasjon skal inneholde:

 • Planleggingdel
 • ElTegninger (.PRO filen i pc|Schematic)
 • PLS programmet
 • IO-liste
 • Verifikasjon (sluttkontroll)
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Dokumentasjon av kalibrering
 • Beregninger

 • Den felles dokumentasjonen skal ligge i sammarbeidsmappen som er delt av lærer. og ansees som lever når fristen for innlevering går ut.
  I mappen skal det ligge:
 • En word fil med samlet dokumentasjon, med unntak av PLS program og El. tegninger som leveres i originalformat

 • Personlig dokumentasjon skal inneholde

 • Teori, Instrumenter og utstyr
 • Logg med bilder
 • Egenvurdering

 • Personlig dokumentasjon skrives i en word fil og leveres på mail til kontaktlærer